wie zijn we

Goede acties geven onszelf kracht en inspireren anderen tot goede acties

Welkom bij Plato

Plato betekent:

 • Uniek, interactief lerend netwerk voor groeibedrijven, vertrekkend vanuit het Voka-netwerk : praktijkcases uit de eigen groep of uit het bredere Voka-netwerk die niet tot de groep behoren
 • Vaste groepen van 15 ‘soortgenoten’ die op vaste tijdstippen gedurende een periode van één of twee jaar samenkomen
 • Een raad van advies: een ideaal klankbord voor al uw individuele vragen, noden en ideeën
 • Geen theoretische verhalen of gastcolleges, wel kennisoverdracht via concrete ervaringen uit de praktijk met de bedoeling te leren van elkaar
 • Transparant en zeer open problematieken of cases binnen KMO’s op tafel leggen en dit in een bijzonder vertrouwelijke omgeving met wederzijds respect
 • Netwerking als belangrijke bron van informatie, kennis en expertise ook over de eigen groep heen via collectieve sessies
 • Exclusieve coaching door kaderleden uit grote bedrijven en/of ervaren kmo-bedrijfsleiders 

Wat doet Plato

Plato biedt continu een gevarieerd aanbod trajecten:

 • Plato Ondernemers focust op thema’s die aansluiten bij de noden en behoeftes van bedrijfsleiders.
 • Plato Experten biedt trajecten rond tal van onderwerpen in het bedrijfsleven (HR, finance, etc.). Deze trajecten richten zich tot kaderleden, managers, leidinggevenden en professionals in de ondernemingen.
 • Plato Business legt het accent op onderwerpen die verband houden met specifieke markten en sectoren (bv. retail, zorgsector, business in bepaalde regio’s …). 

Plato werking

Voka heeft verschillende entiteiten die verspreid zijn over Vlaanderen. Deze entiteiten organiseren tal van Plato-trajecten. Er is dus voortdurend een aanbod van thema’s, locaties en opstartmomenten. Waar, wanneer of wat verkiest u? De keuzemogelijkheden zijn eindeloos.

Een Plato-traject verloopt als volgt :

 • Kick-off: informele kennismaking – aflijnen van de vragen/behoeftes van de groep (maximaal 15 personen per traject) – voorlopige planning
 • Tien periodieke groepsessies per jaar
 • Minimum twee collectieve sessies met Platonisten uit diverse trajecten (getuigenissen, sprekers, netwerkreceptie)
 • Individuele vragen