PLATO Rendez-vous

Bent u ook zoals vele ondernemers op zoek naar een klankbord buiten uw onderneming? Dan biedt PLATO raad! Kom vrijblijvend kennismaken op dinsdag 6 september 2016 om 18u00 bij Voka - Kamer van Koophandel Limburg.

Dit najaar starten 8 PLATO-groepen op. Naast de gevestigde waarden PLATO Ondernemers (4 groepen) en PLATO International Food, worden 3 nieuwe groepen in het leven geroepen: PLATO Innovatie, Internationaal en Logistiek.

 

PLATO Innovatie

PLATO Innovatie richt zich op KMO-zaakvoerders en innovatieverantwoordelijken die geconfronteerd worden met de uitdagingen van innovatie maar niet altijd weten wat en hoe. Samen met twee ervaren peters en experten gaan we aan de slag om te bekijken wat innovatie is en kan zijn, wat de meerwaarde is en hoe je er aan begint. De thema’s worden bepaald naargelang de noden van de groep.
Mogelijke onderwerpen: organisatiestructuur & creativiteit, samenwerking met externe partners, marktgerichte innovatie, valorisatie, change management, financiering, innovatieve cases enzovoort.

 

PLATO Internationaal

PLATO Internationaal richt zich specifiek op zaakvoerders, exportmanagers en international sales/marketing verantwoordelijken van Limburgse KMO’s die hun internationaal groeipotentieel verder willen realiseren. De managementonderwerpen die behandeld worden in deze groep zullen dus steeds in het licht van de problematieken en opportuniteiten bij het internationaal zakendoen uitgerold worden. De twee peters Geert Proost (Commercieel directeur van AJK) en Dirk Enkels (General Manager van Enkels Feather Experts) zijn uw aanknopingspunt in deze groep en zullen alle sessies in goede banen leiden.
Mogelijke onderwerpen: prijszetting in internationale context, exportstrategie, distance management, onderhandelingstechnieken, intercultureel zakendoen, enz.

 

PLATO Logistiek

PLATO Logistiek richt zich tot bedrijfsleiders en beslissingsnemers met groeiambities, actief in logistieke bedrijven met groeiambitie. In dit traject brengen we logistieke experten samen om in een open maar vertrouwelijke manier ervaringen en kennis te delen over logistiek-specifieke onderwerpen. 
Mogelijke focus: wms, tms, kpi, business continuity plan, flexibiliteit in arbeid, … 

 

PLATO Ondernemers

PLATO Ondernemers (Algemeen Management) is bedoeld voor bedrijfsleiders en beslissingsnemers uit KMO’s met groeiambities die zich willen versterken op diverse managementdomeinen (strategie, financieel, sales en marketing, personeel, ...). In dit traject brengen we gelijkgestemden samen om in een open maar vertrouwelijke omgeving ervaringen te delen. 
Mogelijke onderwerpen: Missie, visie, strategie, Presentatietechnieken, Timemanagement, Work-life-balance, Communicatie, Peoplemanagement, Marketing en sales, Businessplan, Financiële analyse, enz. 

 

Hopelijk mogen we u binnenkort ook als PLATOnist verwelkomen!

Voor meer info en inschrijving: klik hier of contacteer Jana Willems, jana.willems@voka.be+32 11 56 02 56