Plato Ondernemers

Plato Ondernemers focust op thema’s die aansluiten bij de noden en behoeftes van bedrijfsleiders en zaakvoerders. Dit steeds met als doel verdere professionalisering van het bedrijf.

Plato Experten biedt trajecten rond tal van kennisdomeinen in het bedrijfsleven (HR, finance, etc.). Deze trajecten richten zich tot kaderleden, managers, leidinggevenden en professionals in de ondernemingen. Doel is het functioneren van KMO-beslissingsnemers verder professionaliseren in hun functie waardoor uiteindelijk het bedrijf versterkt wordt.

Plato Business legt het accent op onderwerpen die verband houden met specifieke markten en sectoren (bv. retail, zorgsector, business in bepaalde regio’s …). Doel is om het zaken doen op zich in deze specifieke sector of regio te professionaliseren.